Ung dung facebook 2018 | Tai ung dung facebook ve dien thoai

Tai Facebook Miễn Phí cho di dộng

Dùng ứng dụng facebook tư vấn bệnh nhân, nữ điều dưỡng bị nghỉ việc làm

Giám đốc bệnh viên đa khoa hà nam đã bực tức và đã cho nữ điều dưỡng nghỉ làm vì nữ điều dưỡng viên này đã dùng tai ung dung facebook ( sử dụng mạng facebook ) ngay trong giờ làm thường xuyên, có những lời lẽ thô tục với bệnh nhân.

Ngày 10/9, giám đốc tổng công ty hà nam, ông Trần Quang Duy đã cho biết đã thành lập tổ tạo cuộc họp sử lý hành vi kiểm tra thông tin nick của nữ điều dưỡng này.

Ảnh Minh Hoạ Nữ Điều Dưỡng

Tại ngày 9/9, Theo như hình ảnh minh hoạ trên tại trang Facebook của bệnh viện đa khoa hà nam, một nữ điều dương đang ngồi gác chân online facebook, người bệnh nhân khi kêu rất đau thì nữ điều dưỡng mặc kệ ko để ý. Theo như các đối sử trên với người bệnh nhân thì dã bị người bênh nhân tố cao.
Cho đến ngày 15/9 thì nữ điều dưỡng tên là hoa đã bị đuổi việc, giám đốc đã đứng ra nói lời xin lỗi với người bệnh nhân trên.
Link Tải: Tải Ngay ( Phù hợp mọi dòng điện thoại )

Có thể bạn vẫn chưa biết?